Register
Homeสวนนกชัยนาท /  สวนน้ำอวกาศ
สวนน้ำอวกาศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2012 เวลา 08:40 น.

สวนน้ำอวกาศ

สวนนกชัยนาท เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่มีความโดดเด่นคือมีภูมิประเทศที่อยู่ใกล้ภูเขา สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ชัดเจนและพื้นที่ดำเนินงานที่มีสภาพแวดล้อมเป็นธรรมชาติ จึงเป็นโอกาสที่จะสนับสนุนจุดเด่น เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการก่อสร้างสวนน้ำให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์และด้านสถาปัตยกรรม บนพื้นที่ประมาณ ๑๐ ไร่

๑. สำหรับการตรวจสอบราคากลางของโครงการฯได้รับความเห็นชอบจากนายแชน ชื่นศิวา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ จ.ชัยนาท อ้างถึง จังหวัดชัยนาท ที่ ชน ๐๐๓๗.๔ / ๙๔๒๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่อง การดำเนินการตามโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด

๒. สำหรับความเห็นชอบให้ อบจ.ชัยนาทกู้เงินจากธนาคารกรุงไทย สำนักงานธุรกิจนครสวรรค์ วงเงินกู้ ๘๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับความเห็นชอบจากนายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการ จ.ชัยนาท อ้างถึง จังหวัดชัยนาท ที่ ชน ๐๐๓๗.๓ / ๖๓๘๒ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบกู้เงินจากธนาคารกรุงไทย สำนักงานธุรกิจ นครสวรรค์

๓. สำหรับผลอนุมัติให้ อบจ.ชัยนาท กู้เงิน ๘๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อลงทุนสร้างสวนน้ำภายในสวนนกชัยนาท โดยไม่มีหลักประกัน อ้างถึง บมจ.ธนาคารกรุงไทย ที่ สธ.(นว) ๑๖๑๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อ

๔. ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๓ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น  ณ เรือนรับรองสวนนกชัยนาท

๕. ทำหนังสือแจ้งมติสภาและแจ้งผลตอบกลับทาง อบจ.ชัยนาท อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ที่ ชน ๕๑๐๐๑ / ๒๔๙๔ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แจ้งมติเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

๖. ทำหนังสือรายงานผลการกู้เงิน อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ที่ ชน ๕๑๐๐๑ / ๓๙ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง รายงานการกู้เงินจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานธุรกิจนครสวรรค์

๗. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างสวนน้ำอวกาศและสิ่งก่อสร้างภายในสวนนกชัยนาทด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้สวนน้ำเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยนาท

๒. เพื่อดึงดูดประชาชน เยาวชน ครอบครัว และนักท่องเที่ยวทั่วไป ให้มาเที่ยวมากยิ่งขึ้น

๓. เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติที่แปลกใหม่และทันสมัย

อาคารก่อสร้างภายในสวนน้ำ ประกอบด้วย

- อาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว                - อาคารห้องอาบน้ำ ห้องสุขา

- อาคารร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม    - อาคารร้านจำหน่ายของที่ระลึก

- สะพานข้ามคลอง

พื้นที่สวนน้ำ  ประกอบด้วย

- สระน้ำวน                                  - สระน้ำตก

- สระน้ำรับ Slider                         - สระน้ำสำหรับเด็กเล็ก

ตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ ประกอบด้วย HARD SCACE และ SOFT SCAPE

ติดตั้งเครื่องเล่น ปรับปรุงระบบคุณภาพน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ร้านอาหารและลานจัดกิจกรรม

- จ้างบริษัท จ๊าบ อาร์คิเค็คเจอร์ จำกัด ออกแบบสวนน้ำตามแปลนที่กำหนดด้วยงบประมาณ 1, 477,500 บาท

 

 
วันนี้.....คุณเที่ยวสวนนกชัยนาทแล้วหรือยัง "ร้อยความสำราญ ล้านความรู้ สู่ประตูสวนนกชัยนาท" เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. โทร ในวันและเวลาราชการ : 0 5647 6617 ต่อ 203 โทร ทุกวัน เวลา09.00 - 17.00 น : 0 5647 6624

ติดต่อเราที่นี่...

สวนนกชัยนาท
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
0-5647-6617/0-5647-6624
สำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น

Copyright © 2019. ร้อย...ความสำราญ ล้าน...ความรู้ สู่...สวนนกชัยนาท. Designed by Shape5.com

S5 Box

Login Form

S5 Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.